Az automatikai technikus

Automatikai technikus (0811-es kód)

Szakgimnáziumi (technikusi) osztály. A tanulók az első négy évben közismereti és szakmai tárgyakat tanulnak. Fontos, hogy a tanulónak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak mellett szakmai érettségi vizsgát is kell tenniük. Az érettségi vizsga keretében az automatikai technikus tanulók a Villamos berendezés szerelő és üzemeltető szakképesítést szerzik meg. Az érettségit követő technikusi évfolyam elvégzése, illetve a képesítő vizsga sikeres teljesítése szükséges a technikusi bizonyítvány megszerzéséhez.

Feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC-programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába. Tisztában van a pneumatika, hidraulika alapjaival. Elektronikai áramköröket képes tervezni, megvalósítani, üzemeltetni. Magas fokon alkalmazza a mikroprocesszoros készülékeket, vezérléseket.

Mechatronikai rendszereket működtet.

Technikai adatok:

Kód 0811
OKJ / Szakmajegyzékszám 54 523 01 /  5 0714 04 01
Beiskolázási feltétel érettségi
Orvosi alkalmasság színtévesztés kizárva

Szakképzési kerettantervek