Bemutatkozás...

Kedvcsináló:

Alapadatok:

GYŐRI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA TECHNIKUM

Cím: 9024 Győr, Ikva utca 70.

Telefon: 96/429-033

E-mail: pagisz@pagisz.hu

Honlap: www.pagisz.hu

Intézményvezető: Hatos Hajnalka, Fogadóóra: kedd 10.00–11.00, tel.: 96/529-745

Pályaválasztási felelős: Kaproncai Ákos szakmai igazgatóhelyettes;

Fogadóóra: csütörtök 11.00–12.00, tel.: 96/429-242

OM azonosító: 203037

TAGOZATKÓDOK:

0810 Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01)

0811 Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

0812 Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)

0814 Szakgimnázium XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ 54 481 03)

0813 Szakközépiskola Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

 

 

Felvehető létszám:

Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01)

1 osztály

28 fő

Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

1,5 osztály

42 fő

Szakgimnázium XI. Villamosipar és elektronika, Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)

1 osztály

28 fő

Szakgimnázium XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ 54 481 03)

0,5 osztály

14 fő

Szakközépiskola Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)

1 osztály

18 fő

 

Képzési idő:

XI. Villamosipar és elektronika Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01)

szakgimnázium

4+1 év

XI. Villamosipar és elektronika Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

szakgimnázium

4+1 év

XI. Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)

szakgimnázium

4+1 év

Szakgimnázium XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ 54 481 03)

szakgimnázium

4+1 év

 

A felvétel feltétele:

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN

A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:

 

1.) Az alábbi tantárgyak általános iskolai érdemjegyeit hozott pontként kezeljük (5., 6., 7. évvége, 8. félévi érdemjegyek).

magyar nyelv és irodalom (átlagolva)                                      4x5= 20 pont

történelem                                                                                     4x5= 20 pont

fizika (7. és 8. osztály)                                                                 2x5= 10 pont

matematika (1,5x)                                                                        1,5x(4x5)= 30 pont

idegen nyelv (angol vagy német)                                              4x5= 20 pont

Elérhető maximális pontszám:                                                 100 pont

 

2.) A központi írásbelin (magyar és matematika 50 pont + 50 pont, maximálisan tehát 100 pont) elért eredményt is figyelembe vesszük a felvételinél.

 

A központi írásbeli felvételi vizsga felépítése: (Az aktuális időpontok a Beiskolázás menüben!)

  • Jelentkezés határidő
  • Írásbeli időpontja
  • Pótló írásbeli időpont
  • Az írásbeli vizsgák eredménye
  • A középiskolai jelentkezési lapok továbbíása

 

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK TEKINTETÉBEN

A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám meghatározása:

Nem szükséges a központi írásbeli eredménye, a jelentkezők az 1.) bekezdésben leírt hozott pontok alapján kerülnek rangsorolásra.

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

 

A képzés jellemzői:

A leendő technikusi végzettséget adó szakgimnáziumi osztályoknál az első négy év fő célja a sikeres érettségire való felkészítés, illetve a szakma alapjainak elsajátítása. Fontos, hogy a tanulóknak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak mellett szakmai érettségi vizsgát is kell tenniük. A tanulók szakképesítést is kaphatnak az érettségi bizonyítvány mellé. A technikusi bizonyítvány megszerzéséhez az érettségit követő technikusi évfolyam elvégzése, illetve a képesítő vizsga sikeres teljesítése szükséges.

 

Az oktatott szakmák rövid bemutatása:

Az erősáramú elektrotechnikusok (és nagyrészt ez jellemző a villanyszerelőre is) mérési és gyakorlati feladataikban egyre nagyobb szerepet játszik a teljesítmény-elektronika, az ipari számítástechnika. Ismerik a különböző technológiai folyamatokat kiszolgáló erősáramú villamos berendezések, gépek tulajdonságait és működését. Részt vesznek az ezeket felügyelő és irányító villamos automatikák és védelmek szerelésében, javításában.

Az automatikai technikusok az elektronikai szakiránynak megfelelően alaposan foglalkoznak az analóg és digitális technikával. A gazdasági élet különböző területein mérnöki felkészültséget nem igénylő, önműködő, automatizált vagy ipari számítógéppel vezérelt berendezések irányítási, karbantartási, üzemeltetési, ellenőrzési feladatainak ellátására lesznek alkalmasak. A képzésen történő részvétel feltétele itt is az érettségi.

Az elektronikai technikusok részletesen foglalkoznak az elektronikai technológiával, az ipari elektronika területével. Részt vesznek analóg és digitális elektronikai, teljesítményelektronikai, műszertechnikai, irányítástechnikai áramkörök, készülékek tervezésében. Elvégzik az áramkörök, készülékek, berendezések szerelését és üzembe helyezését.

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetők feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik az összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK:

Iskolánkban az a szemlélet uralkodik, hogy a végzett diákok ma már csak akkor tudják megállni helyüket az iparban, ha nem csupán saját szakterületüket ismerik, hanem széles körű, átfogó ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkeznek.

Ebből kiindulva mindegyik szakunkon kiemelt fontosságú az informatika és számítástechnika oktatása, melyhez minden tárgyi feltétellel (internet, korszerű számítógéptermek, laborok) rendelkezünk.

 

Szorosan ide tartozik az ipari folyamatokat irányító számítástechnikai eszközök, a PLC-k, a mikrovezérlők programozása, valamint a CAD rendszerű számítógépes tervező programok (AutoCad, OrCad, Eplan, Protel, Tina) oktatása is. Célunk, hogy a fejlett technológiával rendelkező cégeknek megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzünk.

 

Kulturális lehetőségeink széles körűek: számos szakkör, érdeklődési kör tükrözi, hogy bár szakképző intézmény vagyunk, a művelődési területek megismerése fontos és hasznos célunk (hangverseny, színház). Saját sportpályánkon illetve tornatermünkben igényes módon történik a testnevelés. Nagy súlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására, hogy tanulóink nyelvvizsgát tehessenek.

 

Nyitott kapuk napja: November - Figyelje a honlapot!