Az erősáramú elektrotechnikus

Erősáramú elektrotechnikus (0810-es kód)

Szakgimnáziumi (technikusi) osztály. A tanulók az első négy évben közismereti és szakmai tárgyakat tanulnak. Fontos, hogy a tanulónak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak mellett szakmai érettségi vizsgát is kell tenniük. Az érettségi vizsga keretében az erősáramú elektrotechnikus és elektronikai technikus tanulók a PLC programozói szakképesítést szerzik meg. Az érettségit követő technikusi évfolyam elvégzése, illetve a képesítő vizsga sikeres teljesítése szükséges a technikusi bizonyítvány megszerzéséhez.

Alapvető feladata a cégek energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése, továbbá az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, azokat üzemelteti, hibafeltárást, hibajavítást végez. Elvégzi a villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket.